ZASTOSOWANIA : Razítkování

Lisování za studena nebo za tepla pomocí mechanického lisu


Mechanické lisování je postup tvarování dílu, kde je zapotřebí excentrický lis a odpovídající nástroj. Princip je založen na plastické deformaci materiálu ( obecně kovu ), deformace sestává z roztažení nebo smrštění plechu pro docílení požadovaného tvaru.

Rozlišujeme lisování za studena, které se provádí při běžné teplotě a lisování za tepla,  které se provádí na dílu ohřátém na cca 800 °C u běžné oceli.
 
Lisování za studena je nejpoužívanější metoda pro produkci vysokých nebo velmi vysokých objemů výrobků vyžadujících jednoduchou jednoosou  silovou operaci. Ve výsledku je dosažena velmi nízká cena provedené operace při velkém objemu produkce ve velmi  krátkém časovém úseku. Instalace lisovacího nástroje je velmi rychlá a umožňuje spustit produkci jakmile je nainstalován a seřízen na pracovním stole lisu.

Lisování za studena může být realizováno na pneumatických lisech (výkon do 6 tun), nebo na lisech hydropneumatických (výkon do 30 tun), ale pro velkosériovou produkci jsou nejvhodnější excentrické lisy. Jejich síla a rychlost umožňují docílit vyšší produktivity než s lisy pneumatickými nebo hydropneumatickými.
 
Excentrické lisy EMG mohou být vybaveny na přání zákazníka dle jeho rozpočtu specifickými úpravami pro optimalizaci výroby:
 
Několik příkladů možných specifických výbav pro lisy EMG :

•    Spodní vyhazovač (pneumatický nebo mechanický) pro odstranění dílu nebo výseku.
•    Mazací systém, lubrifikace pro každou provedenou operaci lisu.
•    Ofuk v nástroji.
•    Systém dopravy materiálu před a po střihu.
•    Začištění ostřihů nástrojem.
•    Automatické dveře které fyzicky chrání operátora během operace.
•    Kontrola evakuace vyrobených dílů nebo ostřihů.
•    Specifické zábrany navržené pro danou geometrii vyráběných dílů.
•    Automatické inteligentní zábrany které zaručuji bezpečnost operátora a automatizují spuštění pracovního cyklu lisu.
•    Možnost měnit rychlost zdvihu beranu během pracovního cyklu.
•    Adaptace automatu schopného ovládat lis v závislosti na řízení celé výrobní linky jejíž je součástí.