ZASTOSOWANIA : Skládací

Ohýbání na ručních, excentrických, pneumatických a hydropneumatických lisech
  

Ohýbání je operace při které se materiál deformuje podle ohybu nebo do tvaru definovaným tvářecím nástrojem ( razníkem a matricí ). 

Během deformace se vnější část ohybu natahuje a vnitřní se komprimuje, což na plechu způsobí někdy významné změny v tloušťce. Dle koncepce dílu je tedy důležité předvídat změny tloušťky.  

Pro ohýbání existuje více vzorců s konstantou K,  Poissonovou konstantou nebo Youngův model uzpůsobených pro každý typ materiálu, ale zkušenost je vždy nejlepším rádcem.

Ruční lisy EMG jsou schopny provádět tento typ operací, ale lisy pneumatické, lisy hydropneumatické a lisy excentrické jsou mnohem vhodnější pro ohýbání, jelikož síla nutná pro ohýbání je většinou vyšší, nežli síla kterou poskytují ruční lisy.