ZASTOSOWANIA : Formátování řezů

Střihání a/nebo tváření s postupovými nástroji

  
Tato metoda se používá na excentrických lisech při produkci komplexních dílů realizací více následných operací ale pouze při jednom zdvihu lisu.

Postupový nástroj pro realizaci výroby dílu v několika operacích je velmi nákladný a vyžaduje důkladnou komplexní analýzu před spuštěním samotné výroby ( často v řádech milionů kusů ).

Princip je  sjednotit více nástrojů do jednoho celku, který při realizaci operace spustí jednoduchý ale chronologicky určený cyklus pro získání finálního produktu procesem střihání a tvarování. Materiál je podáván do nástroje a pohybuje se v přesných krocích s  každým zdvihem lisu. To umožňuje provést všechny výrobní operace při jednom zdvihu lisu.