Příslušenství : krytování a speciálních zábran

Konstruktér a výrobce krytování a speciálních zábra 


Díky vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje a její integrované výrobě, EMG konstruuje a vyrábí bezpečnostní ochranné systémy – krytování, optické závory a další prvky které jsou na míru uzpůsobené pro celý sortiment vlastních průmyslových lisů. Pro lisy pneumatické, excentrické, hydropneumatické a razící.
 

Speciální chranné systémy řešené na klíč pro lisy


Široký výběr opcí a specifických úprav je k dispozici pro uspokojení potřeb každého projektu. EMG navrhuje a vyvíjí bezpečnostní systémy pro standardní i speciální lisy pro všechna průmyslová odvětv.
 

Příklad speciálního krytování na zakázku pro excentrický lis 80T

grille spéciale sur presse 80t

Realizováno ve formě plánu na požadavek klienta, následně integrována celá část automatiky.

Kontrolní panel je také vynesen na rámu s kolečky.


Sensitivní spínač a optické závory pro pneumatický lis 3T LP 

Presse avec commande bimanuelle

Jedná se o aplikaci kalibrace ohýbaných trubek pro automobilový průmysl.


Další charakteristiky tohoto modelu LP – velké vyložení, světlá výška 300mm, zdvih 54mm, vyložení 180mm. Specifika tohoto lisu jsou:
  • Elektronické ovládání a sensitivní start spínač
  • Ochrana operátora bezpečnostními závorami
  • LED osvětlení pracovního prostoru

presse 3T spéciale

  

Kompletní krytování pracovního prostoru HMI ovládání na lisu

Aplikace komprese prášku na tomto pneumatickém lisu vyžadovala specifickou výbavu pro ochranu operátora plnou bariérou pro zajištění ochrany před eventuálním vyvržením:

  • Elektronické ovládání a start cyklu přes HMI
     
  • Ukončení cyklu po dosažení předdefinované lisovací síly (snímač síly)
détail pupitre de commande presse

enceinte complète sur presse


Speciální široké krytování pro velmi velké dílce

grilles spéciales sur presse

Pro tuto lisovací operaci jsme realizovali speciální zábrany umožňující průchod dílců o délce 1500mm k pneumatickému lisu se světlou výškou 300mm, zdvihem 100mm, vyložením 180mm a LED osvětlením

  • Elektronická kontrola a start cyklu obouručním ovládáním
  • Ochrana operátora optickými závorami

Détail presse

 
  •